Nhà lá

Một số điều về nhà

◮ Đây là blog về chủ đề Nam x Nam. Nếu không thích hay kì thị xin click back.

◮ Nếu như bạn quá lâu không thấy chương mới thì xin hãy nhắc chủ nhà giùm. Tại vì đây có thể là do bệnh lười tái phát hay quên đăng chương của nhà.

◮ Hoan nghênh ghé thăm.

_____________

◮ Những bản edit của mình có lúc cũng sẽ sai sót, nên có gì mọi người hãy nhắc nhở giùm mình nhé!